SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÉ JEVY


- sociálně palotogické jevy, jsou společensky nežádoucí a nebezpečné jevy, například: násilí, vandalismus, terorismus, šikana, záškoláctví, kriminalita, extremismus, rasismus, drogové závislosti, alkoholismus, prostituce, pornografie, gamblerství, závislost na virtuálních hrách, ...

Výběr odkazů...

SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÉ JEVY A JEJICH PREVENCE


Hra GhettOut!

- představuje simulaci sociální reality. Hra je zasazena do prostředí charakteristického nadprůměrně početnými rodinami s dětmi, které vytvářejí široké rodinné sítě. V tomto prostředí žije vysoký počet nezaměstnaných a většina lidí nemá vyšší dokončené vzdělání než základní.
Hru lze stáhnout na- http://www.ghettout.cz/index.php

ŠIKANA

Projekt Minimalizace šikany
http://www.minimalizacesikany.cz/ 

Šikana a trestní právo
http://www.trestni-rizeni.com/dokumenty/sikana-ve-skole-a-trestni-pravo 

Šikana a POLICIE ČR
http://www.policie.cz/clanek/preventivni-informace-sikana.aspx


EXTREMISMUS

Stránky Policie ČR- Co je extremismus?
http://www.policie.cz/clanek/prevence-informace-o-extremismu-co-je-extremismus.aspx

Výčet bezpečnostních hrozeb - Ministerstvo vnitra
http://www.mvcr.cz/clanek/bezpecnostni-hrozby-337414.aspx?q=Y2hudW09NA%3D%3D

Bezpečnostní informační služba ČR
http://www.bis.cz/extremismus.html


RASISMUS/XENOFOBIE

Máte otázky k tématu lidských práva a diskriminace? Obraťte se na ICOS Český Krumlov, o.p.s.

www.icos.krumlov.cz

Informace z encyklopedie
http://cs.wikipedia.org/wiki/Rasismus

Multikultura
http://www.multikulturazlin.cz/o.php?o=rasismus_a_xenofobie

DROGOVÉ ZÁVISLOSTI

STREETWORK Český Krumlov
- kontaktní centrum pro drogovou závislost
http://kcentrum.cpdm.cz/

Webové stránky Dr. Karla Nešpora
http://www.drnespor.eu/

Informační portál o legálních a nelegálních drogách
http://www.drogy-info.cz/ 

Sdružení Podané ruce
http://www.podaneruce.cz/

Sananim drogová poradna
http://www.drogovaporadna.cz/ 

DIS drogový informační server
 http://www.drogy.net/ 

Anonymní alkoholici
http://www.anonymnialkoholici.cz/

Anonymní narkomané
http://anonymni-narkomani.webnode.cz/
www.na.org

Anonymní marihuanisté
www.marijuana-anonymous.org

Anonymní hráči
http://anonymnigambleri.cz/
www.gamblersanonymous.org

Manželky a dospívající děti závislých
www.al-anon.alateen.org


GAMBLERSTVÍ

http://www.jaktak.cz/jak-se-lecit-z-gamblerstvi.html

http://www.stopzavislosti.cz/


PROSTITUCE


Homosexuální prostituce
http://www.004.cz/view.php?cisloclanku=2005071205-kl--kolize-prostituce

La Strada ČR o.s.
- zaměřuje se na prevenci obchodu se ženami
http://www.strada.cz/ 

Projekt Šance
- první preventivní a humanitární program pro komerčně sexuálně zneužívané děti a mládež
http://www.sance.info/ 

LINKY BEZPEČÍ

www.linkabezpeci.cz

Probační a mediační služba
- tři hlavní cíle PMS v ČR:
Integrace pachatele – Probační a mediační služba usiluje o začlenění obviněného resp. pachatele do života společnosti bez dalšího porušování zákonů. Integrace je proces, který směřuje k obnovení respektu obviněného k právnímu stavu společnosti, jeho uplatnění a seberealizaci.

Participace poškozeného – Probační a mediační služba se snaží o zapojení poškozeného do „procesu“ vlastního odškodnění, o obnovení jeho pocitu bezpečí, integrity a důvěry ve spravedlnost.

Ochrana společnosti – Probační a mediační služba přispívá k ochraně společnosti účinným řešením konfliktních a rizikových stavů spojených s trestním řízením a efektivním zajištěním realizace uložených alternativních trestů a opatření.

https://www.pmscr.cz/

Probační a mediační služba v Českém Krumlově- Plešivec 251

POMOC OBĚTEM TRESTNÉ ČINNOSTI

ACORUS
- Instituce zabývající se pomocí osobám ohroženým domácím násilím
http://www.acorus.cz/

ADRA
http://www.adra.cz/adra/kdo-jsme

BÍLÝ KRUH BEZPEČÍ
http://www.bkb.cz/index.php

ROSA
- občanská společnost nabízející komplewní pomoc ženám
http://www.rosa-os.cz/


 

Aktualizace: 18. 1. 2019, Jana Svobodová

 
Zajímavé odkazy:
 
Facebook ICM
 


KAPKA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Partneři a sponzoři Centra pro pomoc dětem a mládeži, o.p.s. jsou:
město Český KrumlovJihočeský krajMSMTAICM ČR
město VětřníANNO JČKERASMUS+Eurocentrum České BudějoviceESF OP LZZMPSV ČR
MK CRměsto KapliceOS KOLT PrahaMěstské divadlo, o.p.s.Člověk v tísni, o.p.s.ČEVAK