Centrum pro pomoc dětem a mládeži, o.p.s. Český Krumlov a jeho projektové pracoviště

Informační centrum pro mládež

Vás zvou
na vzdělávací programy v rámci letošního projektu (2022): Doma na zemi

 

Projekt byl finančně podpořen: Městem Český Krumlov, Jihočeským krajem a MŠMT ČR

 

  Workshop „KAM CO PATŘÍ?“

DATUM: dle domluvy

ČAS: dle domluvy

ČASOVÁ DOTACE WORKSHOPU: 45 minut pro děti MŠ a 90 minut pro žáky ZŠ

MÍSTO: třída, ve vaší MŠ/ ZŠ

CÍLOVÁ SKUPINA: děti MŠ 3 – 6 let, žáci I. stupně ZŠ

KAPACITA: 1 školní třída

LEKTOR: Iva Sonnbergerová

OBDOBÍ VHODNÉ PRO REALIZACI WORKSHOPU: leden – prosinec

 

ANOTACE:

Děti se dozví prostřednictvím interaktivního workshopu co je odpad, jak rozdělujeme odpad, jak správně třídit odpad, zpracování a recyklace odpadů, co se s odpadem dál děje a co se z něj poté vyrábí, jak můžeme předcházet vytváření odpadu.

Dále se s dětmi zamyslíme nad tím, jak předcházet hromadění odpadu, kolik jsme schopni ho vyprodukovat. Jak je důležité odpad, který vytváříme, třídit a zároveň ho třídit správně. Děti se také dozví co se po jeho vhození do kontejneru na tříděný odpad děje. Případně, jak je dál použit a zpracován, či jak je likvidován.

Samotné třídění si prakticky vyzkouší prostřednictvím hry s názornou ukázkou kontejnerů, které se v jejich okolí nacházejí včetně sběrného dvora.

Společně si také s dětmi ze základních škol vyrobíme dekorační věc, kterou lze celou udělat z použitých materiálů, které bychom za normálních okolností vyhodili, a které nám nyní poslouží jako levný tvořivý materiál.

 

Workshop „VODA“

DATUM: dle domluvy

ČAS: dle domluvy

ČASOVÁ DOTACE WORKSHOPU: 45 minut pro děti MŠ a 90 minut pro žáky ZŠ

MÍSTO: potok, rybník, vodní nádrž poblíž, zahrada, popřípadě třída ve vaší MŠ/ ZŠ

CÍLOVÁ SKUPINA: děti MŠ 3 – 6 let, žáci I. stupně ZŠ

KAPACITA: 1 školní třída

LEKTOR: Iva Sonnbergerová

OBDOBÍ VHODNÉ PRO REALIZACI WORKSHOPU: leden – prosinec

 

ANOTACE:

Děti se interaktivní a hravou formou dozví o koloběhu vody. Jak vzniká déšť. O vodních tocích, vodních nádržích, rybnících, moři, ale také o kanalizaci a čištění vody. Jací živočichové žijí v jednotlivých vodách. Děti se budou moci pomocí lupy a mikroskopu podívat co vše například najdou ve vodě z řeky, kaluže, rybníka, kohoutku.

Prostřednictvím pokusu se podívají na to, jak se vytvářejí mraky.

Na závěr workshopu si s dětmi povíme, jak je důležité chránit vodu před znečištěním a jak lze šetřit pitnou vodou.

 

 

Workshop „LES“

DATUM: dle domluvy

ČAS: dle domluvy

ČASOVÁ DOTACE WORKSHOPU: 45 minut pro děti MŠ a 90 minut pro žáky ZŠ

MÍSTO: les poblíž, zahrada, případně třída ve vaší MŠ/ ZŠ

CÍLOVÁ SKUPINA: pro děti MŠ 3 – 6 let, pro žáky I. stupně ZŠ

KAPACITA: 1 školní třída

LEKTOR: Iva Sonnbergerová

OBDOBÍ VHODNÉ PRO REALIZACI WORKSHOPU: duben – říjen/ listopad

Dle aktuálního počasí, aby stromy měly listy.

 

ANOTACE:

Účastníci workshopu se dozví více informací o tom, že les má také kromě produkční funkce, funkci klimatickou, vodohospodárnou, půdoochrannou, zdravotní a hygienickou, ale také rekreační. Děti se dozví něco málo o ekosystému a také kůrovci. Workshop bude přizpůsoben věku dětí a bude veden interaktivní formou, aby se děti mohly sami zapojovat do aktivit. Například formou pokusu si

ukážeme, jakou les má funkci při zadržování vody v krajině.

 

 

Program „ZVÍŘATA“

DATUM: dle domluvy

ČAS: dle domluvy

ČASOVÁ DOTACE WORKSHOPU: 45 minut pro děti MŠ a 90 minut pro žáky ZŠ

MÍSTO: louka nebo les poblíž, zahrada, případně třída ve vaší MŠ/ ZŠ

CÍLOVÁ SKUPINA: pro děti MŠ 3 – 6 let, pro žáky I. stupně ZŠ

KAPACITA: 1 školní třída

LEKTOR: Iva Sonnbergerová

OBDOBÍ VHODNÉ PRO REALIZACI WORKSHOPU:  leden – prosinec

 

ANOTACE:

Divoká zvířata: Jaká zvířata můžeme potkat v lese, ve vodě, na louce? Představíme zvířata, která se

vyskytují především v našem okolí a regionu.

V interaktivním workshopu se děti dozví jaká zvířata mohou potkat a zahlédnout

ve svém okolí. Která zvířata jsou vzácná, chráněná, nebo dokonce ohrožená.

Dozvědí se kde jaké zvíře žije, čím se živí, jak přichází na svět atd.

Pokud se workshop uskuteční venku, děti si vyzkoušejí odlití stop zvířat, pozorování života ve vodě na louce (např. chroustíků, vodoměrek, brouků, hmyzu…).

Formou hry se na chvíli stanou ptáčky. A dozvědí se, jak zvířatům pomáhat v jednotlivých

ročních obdobích, jak je chránit a jak se pohybovat v přírodě, aby nějaké zvíře

zahlédly a mohly je pozorovat.

 

Hospodářská zvířata: Děti se opět interaktivní formou dozví, jaká hospodářská zvířata člověk chová. Z jakého důvodu, čím se živí, jak a proč jsou člověku užiteční a pro co je chováme. 

 

 

Workshop „Tvoříme z odpadu“

DATUM: dle domluvy

ČAS: dle domluvy

ČASOVÁ DOTACE WORKSHOPU: 45 minut pro děti MŠ a 90  a více minut pro žáky ZŠ, dle domluvy

MÍSTO: třída ve vaší MŠ/ ZŠ

CÍLOVÁ SKUPINA: pro děti MŠ 3 – 6 let, pro žáky I. stupně ZŠ

KAPACITA: 1 školní třída

LEKTOR: Iva Sonnbergerová

OBDOBÍ VHODNÉ PRO REALIZACI WORKSHOPU: leden – prosinec

 

ANOTACE:

Děti si v rámci této aktivity budou moci vyrobit několik výrobků z vymytých odpadků, které by jinak skončili na skládce. V lepším případě v kontejnerech na tříděný odpad.

Dozví se a názorně si vyzkoušejí, jak zabavit sami sebe a přitom mile překvapit například maminku vlastnoručně vyrobeným dárkem za téměř nulovou položku. Dále bude dětem názorně ukázáno, že i odpad může ještě sloužit dál a může dělat radost a parádu.

 

 

Workshop „Louka“

DATUM: dle domluvy

ČAS: dle domluvy

ČASOVÁ DOTACE WORKSHOPU: 45 minut pro děti MŠ a 90  a více minut pro žáky ZŠ, dle domluvy

MÍSTO: louka poblíž, zahrada, případně třída ve vaší MŠ/ ZŠ

CÍLOVÁ SKUPINA: pro děti MŠ 3 – 6 let, pro žáky I. stupně ZŠ

KAPACITA: 1 školní třída

LEKTOR: Iva Sonnbergerová

OBDOBÍ VHODNÉ PRO REALIZACI WORKSHOPU: květen - září

 

ANOTACE:

Hravou a zážitkovou formou se děti dozví jaké máme louky. Co na jednotlivých loukách můžeme najít za rostliny, jaká zvířata a živočichy tam můžeme pozorovat. K čemu je louka užitečná a důležitá v celém ekosystému….

Prostřednictvím hry si ukážeme, jak si motýli hledají partnery, tu pravou roslinu pro nakladení vajíček a celý vývoj motýla od vajíčka opět po vylíhnutého motýla.

Děti se také dozví, proč chránit hmyz a proč je pro člověka hmyz tak důležitý.

 

 

 
Zajímavé odkazy:
 
Facebook ICM
 
 
Pohrátky
 


KAPKA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Partneři a sponzoři Centra pro pomoc dětem a mládeži, o.p.s. jsou:
město Český KrumlovJihočeský krajMSMTAICM ČR
město VětřníANNO JČKERASMUS+Eurocentrum České BudějoviceESF OP LZZMPSV ČR
MK CRměsto KapliceOS KOLT PrahaMěstské divadlo, o.p.s.Člověk v tísni, o.p.s.